ماهی منجمد کیلکا 500 گرمی

قیمت: 370,000 ریال

وزن        500 گرم
انرژی در هر 100 گرم         96 کیلوکالری
پروتئین        15 گرم
کربوهیدرات      0 گرم
چربی       6/5 گرم


قیمت:   370,000 ریال