ماهی ساردین 500 گرمی

وزن        500 گرم

انرژی در هر 100 گرم        125 کیلوکالری

پروتئین      20 گرم

کربوهیدرات      0 گرم

چربی     8 گرم