فیله منجمد شوریده جنوب 400گرمی

قیمت: 1,861,000 ریال

وزن                                   400 گرم
انرژی در هر 100 گرم         104 کیلوکالری
پروتئین                             18 گرم
کربوهیدرات                      0 گرم
چربی                              3/2 گرم


قیمت:    1,861,000 ریال