فیله منجمد سلطان ابراهیم 700گرمی

وزن           700 گرم

انرژی در هر 100 گرم        100 کیلوکالری

پروتئین       18 گرم

کربوهیدرات     0 گرم

چربی     1 گرم