فروش فیله منجمد بلک مارین 400 گرمی

قیمت: 897,000 ریالوزن            400 گرم
انرژی در هر 100 گرم         100 کیلوکالری
پروتئین          29 گرم
کربوهیدرات       0 گرم
چربی       0/4 گرم


قیمت:    897,000 ریال